Femø

Print Du er her: Forside » Besøg Femø

Specielle seværdigheder

De sorte tavler

Da 1. verdenskrig brød ud var det kun ganske få femøboere, der dagligt læste avis. Derfor fik skolelærer Lindhardt, der holdt Politiken, og købmand Henrichsen, der holdt det lokale Tidende, den gode idé at sætte en sort tavle op på købmandsbutikken i Nørreby med “Ritzaus krigsnyheder” håndplukket fra de to aviser.

Hver formiddag blev nyhederne ført ajour af lærer Lindhardt, som også havde tegnet kort over både østfronten og vestfronten, så alle kunne følge udviklingen på Europas slagmarker.

Senere opsatte flere handlende på øen lignende tavler, og i dag er der fire tavler, der stadig bruges til at informere femøboerne om stort og småt. Så hold godt øje med de sorte tavler!

Kongestenen

Den store sten på hjørnet af Askhavnsvej og Kongevejen er opstillet til minde om Kong Christian den X’s andet besøg på Femø i 1936.

På sin rundtur kom kongen forbi en vej, der var anlagt kort før hans første besøg tre år tidligere. Han spurgte derfor interesseret, hvad vejen var kommet til at hedde. Den nervøse og lidt befippede sognerådsformand måtte dog blankt erkende, at man endnu ikke havde fundet et passende navn til den nye vej, hvorpå kongen udbrød: “Så kald den kongevejen”. Og det har det lille stykke vej så heddet siden.

Femø Kirke

I sommerperioden er Femø Kirke åben for besøgende hver dag fra kl. 07:00 – kl.17:00.
Søn- og mandage dog kun efter aftale ved henvendelse på: 5576 2124

Den lille, idylliske kirke blev opført i begyndelsen af 1500-tallet og indviet til fiskernes og de søfarendes skytshelgen Skt. Nikolai.

Efter romansk forbillede er de ældste dele af kirken opført af røde munkesten blandet med kløvede kampesten, og korhvælvingen og den østre kappe i skibet er udsmykket med sengotiske kalkmalerier.

Af kirkens inventar er det især det gotiske krucifiks over alteret, der falder i øjnene. Det er fra 1300-tallet og harmonerer enkelt og smukt med Stefan Viggo Pedersens vægmaleri fra 1939, hvor motivet er en gylden strålekrans flankeret af kong David og profeten Esajas.