Femø

Print Du er her: Forside » Femø dengang

løst og fast

Smålandshavet er et resultat af den landsænkning, der satte ind i stenalderen for mere end 5.000 år siden. Før den tid var hele området ind mod Lollands nordkyst nemlig ét stort sammenhængende stykke land kun gennemskåret af enkelte vandløb, der i dag fungerer som sejlrender med navne som Rågø Sund, Ståldyb og Femø Sund.

I forhold til det meste af Lolland og områdets andre småøer er landskabet på Femø meget afvekslende med bakker og dale formet af smeltevandet og de enorme mængder sten, grus og sand, som i istiden lå indefrosset i den tykke iskappe. En tunneldal ved navn Bækkenet deler øen, og på begge sider af denne sænkning hæver terrænet sig op mod henholdsvis Nørreby og Sønderby, der ligger på hvert sit bakkedrag ca. 15 m over havets overflade.

Selvom de dyrkede arealer i dag er lagt sammen til større enheder, vidner de mange levende hegn om dengang Femøs jorder var opdelt i smalle lodder, der i vifteform bredte sig ud mod kysten. Et så velbevaret kulturhistorisk landskab ses kun sjældent og er derfor lidt af et særkende for Femø.

Der er fundet mange stenalderredskaber i form af flintøkser, knive, spydspidser og flinteflækker, ligesom der er gjort betydelige fund af bl.a. bæltesmykker, armringe, lerkar og krukker fra jern- og bronzealderen. Så Femø har altså været beboet siden oldtiden. Men det er først i Valdemar Sejrs jordebog fra 1231 at øen omtales officielt med navne som Fymø og Thymø, der betyder skum.

På grund af sin strategiske beliggenhed har Femø været invaderet adskillige gange i årenes løb. Først var det Venderne, der røvede og plyndrede, og under svenskekrigene i midten af 1600-tallet gik det så hårdt ud over øen, at femøboerne ifølge tingbogen var lige ved at dø af sult.

I de sidste mange år er det heldigvis gået noget mere fredeligt for sig, og i dag foregår invasionen af øen efter helt andre principper. Og du er selvfølgelig også velkommen til at smutte forbi og nyde det gode liv sammen med os, hvadenten du er turist for en dag, har afsat en uge – eller drømmer om at slå dig ned mere permanent.