Femø

Print Du er her: Forside » For Femøboere

Sognefogeden

Sognefogedfunktionen har eksisteret i Danmark siden 1500-tallet, oprindelig svarende til bondefoged, men i 1791 blev sognefogeden en lovfæstet betegnelse for sognenes lokale politimyndighed underlagt herredsfoged og birkedommer.
Sognefogederne fik efterhånden ret omfattende opgaver som lægdsmænd og pantefogeder, herunder fra 1922 borgerlig vielsesmyndighed på landet.

Med udbygningen af et landsdækkende politivæsen begrænsedes opgaverne gradvis, og bortset fra på visse småøer – heriblandt på Femø – ophævedes sognefogedfunktionen helt i 1973.

Vores nuværende sognefoged, gårdejer Torben Frederiksen, er ansat i Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi og er Politidirektørens repræsentant på Femø.
Sognefogeden på Femø er udstyret med politilegitimation og har politimyndighed, og han varetager en række lokale opgaver efter aftale med Politidirektøren.