Femø

Print Du er her: Forside » For Femøboere

Vandværker

På Femø er der 3 vandværker:

Femø Vandværk.

Klik for at hente oplysningerne:
Oversigt over ledningsføringen
Bestyrelsens beretning for 2017
Årsregnskab for 2017
Driftsbudget 2018
Takstblad for Femø Vandværk 2018
Forbrugerorientering – marts 2017
Vedtægter 15-11-2008
—————————————————————————————————————————-
Lille Strandgårds udstykning
—————————————————————————————————————————-
Sønderby Vandværk
—————————————————————————————————————————-

Normalregulativ for private vandforsyninger i Lolland Kommune
………………………………………………………………………………………………………………………………….
Til ovenstående forbrugerorientering skal tilføjes følgende tekst om klageadgang:
Klik her for at se tillægget: Klageadgang
Det skal pointeres, at dette tillæg, som skyldes en ny lovgivning på området, endnu ikke er godkendt af kommunen.


KLIK HER for at downloade oversigtskortet (A4)

Femø Vandværk og Sønderby Vandværk har indbyrdes sikkerhedssamarbejde med fælles forbindelsesledning mellem de to vandværker.
Det har været nyttigt i flere tilfælde.