Femø

Print Du er her: Forside » Opslagstavlen

Aflysning og generalforsamling i Femø Idrætsforening

Femø Idrætsforening har besluttet at aflyse den planlagte generalforsamling den 3. marts i Præstegården.
 -
Vi afholder generalforsamling lørdag den 17. marts kl. 14.00 i Præstegården.
 .
Indkaldelse til Generalforsamling 2018 i Femø Idrætsforening
Lørdag den 17. marts kl. 14.00 i Præstegården
 .
DAGSORDEN:
 .
Valg af dirigent.
Valg af 2 stemmetællere.
Formandens beretning.
Kassereren fremlægger det reviderede årsregnskab til godkendelse.
Indkomne forslag, herunder fastsættelse af kontingent.
Valg af bestyrelsesmedlemmer.
På valg er:
- Ole Skibdal, der er villig til genvalg.
- Eileen Christensen, der er villig til genvalg.
9.
Valg af 1 suppleant.
Bestyrelsen foreslår:
-Pia Christensen, der er villig til genvalg.
10. Valg af 1 revisorer.
Bestyrelsen foreslår:
- Sussie Brøchner-Nielsen, der er villig til genvalg.
11. Eventuelt.
 .
*Vel Mødt! *
Femø Idrætsforening