Femø

Print Du er her: Forside » Opslagstavlen

Ansøgning til Realdania

Femø Beboerforening og Femø Bådelaug har i fællesskab søgt Realdania fonden om midler til opførelse af et havnehus – ”Stenbideren”- Femø Havn.

Stenbideren skal indeholde hyggerum, turistkontor, ø-butik, cykeludlejning, materialerum til havnefogeden og et naturrum med div. rekvisitter til udlån.

Hele projektet kan ses og likes på underværker.dk under Projekter – Stenbideren Femø havn.
Projektet kan kun komme i betragtning, hvis det opnår minimum 200 likes på projektets hjemmeside inden torsdag d. 15. februar. (Om 2 dage!) www.undervaerker.dk

Bak op om projektet – og om Femø. Del opslaget og opfordr dine venner til at like det.

* Femø Bådelaug og Femø Beboerforening*