Femø

Print Du er her: Forside » Opslagstavlen

Femø Vandværk indkalder til generalforsamling

På Femø er der 3 vandværker:

Femø Vandværk.
Der indkaldes til generalforsamling på Femø Kro, 29. april 2017 kl. 14.00
Klik for at hente oplysningerne:
Dagsorden for generalforsamlingen 29. april 2017
Bestyrelsens beretning for 2016
Regnskab for 2016
Driftsbudget 2017
Takstblad for Femø Vandværk 2017
Forbrugerorientering – marts 2017
Vedtægter 15-11-2008
—————————————————————————————————————————-
Lille Strandgårds udstykning
—————————————————————————————————————————-
Sønderby Vandværk
—————————————————————————————————————————-

Normalregulativ for private vandforsyninger i Lolland Kommune
………………………………………………………………………………………………………………………………….
Til ovenstående forbrugerorientering skal tilføjes følgende tekst om klageadgang:
Klik her for at se tillægget: Klageadgang
Det skal pointeres, at dette tillæg, som skyldes en ny lovgivning på området, endnu ikke er godkendt af kommunen.


KLIK HER for at downloade oversigtskortet (A4)

Femø Vandværk og Sønderby Vandværk har indbyrdes sikkerhedssamarbejde med fælles forbindelsesledning mellem de to vandværker.
Det har været nyttigt i flere tilfælde.