Femø

Print Du er her: Forside » Opslagstavlen

Fibernet udenfor "de røde streger", sidste nyt!

Bedre internet og TV til de yderste ejendomme?
..
..
Vi har nu søgt Fibias fiberpulje om tilskud til installation af fibernet i de yderligt beliggende ejendomme,
hvis ejere/brugere ønsker bedre bredbånd.
..
Vores ansøgning opfylder kriterierne for ansøgning til denne pulje.
Fiberpuljen forventes at svare på vores ansøgning for de 18 ejendomme i løbet af april måned 2017.
..
Vi har også modtaget konkrete forslag til løsning fra 2 firmaer med “kabelfrie” bredbåndsløsninger.
Flere er nok på vej.
..
Vi håber, at det nu snart lykkes at få gode bredbåndsforbindelser – også – til de “yderste” ejendomme
uden for Fibias oprindelige installationsområde.
..
..
Ulrik Andreasen
Femø Beboerforening
Tlf: 2053 7755
Mail: Marianne.ulrik@hotmail.com