Femø

Print Du er her: Forside » Opslagstavlen

Møde i Femø Bådelaug 18. februar

Femø Bådelaug og Femø Beboerforening
indkalder hermed til møde vedr. Femø Havn
søndag d. 18. februar. kl. 14.00 i Præstegården.
.

.
.
.
.
.
På mødet vil vi gerne høre, hvilke gode idéer du/I har til tiltag på Femø Havn.
Idéerne skal bruges i det videre arbejde med at få lavet et nyt lokalplansforslag for det samlede havneområde på Femø.
Femø Bådelaug og Femø Beboerforening vil fremlægge deres idéer og forslag til nye tiltag på havnen, bl.a.:
En ny bygning indeholdende et stort lyst fællesrum,
et turistkontor + ø-butik med salg af Femøprodukter,
et stort rum til vores udlejningscykler,
et materialerum til havnefogeden,
et naturrum med div. rekvisitter til en god dag på stranden eller rundt på øen.
Her udover en mastekran, et slæbested, og en legeplads.
.
Er du forhindret i at deltage på mødet, er du meget velkommen til at sende os dine idéer på mail senest torsdag d. 16/2, så viderebringer vi idéerne på fællesmødet.
.
Vi glæder os til at høre om jeres tanker, så vel mødt.
.
Efter havnepunktet vil vi informere om, hvad der ellers rør sig af sager, der angår Femø.
På foreningernes vegne
Chris