Femø

Print Du er her: Forside » Opslagstavlen

Nyhedsbrev oktober 2017

*Kære alle Femøboere og Fritidshusejere. *
.
Jeg orienterer løbende i Talerøret om tiltag i Beboerforening, ø-kontaktudvalg og fartplanudvalg. Men uden ”at ta’ brodden af nyheder”, kan der jo sagtens være plads til et ekstra nyhedsbrev ind imellem.
.
Jeg blev bestyrket i min tro efter en snak på færgen for et par dage siden. Snakken gik bl.a. ud på om det ikke bare var sådan, at busserne indordner sig til færgetiderne, og om Lolland kommune ikke bare kunne regulere bustiderne. Lolland kommune giver godt nok et tilskud til bustrafikken, men det er busselskabet Movia, som styrer / lægger planer for bustiderne. Derefter er det Chris og jeg, sammen med de andre øer og overfartsleder Max Møller Christensen, som sørger for at få det hele til at passe sammen efter de nye busplaner. Det kan aldrig komme til at passe helt sammen, da det også skal passe sammen med Fejøfærgens ankomst tider. .
Samtidig skal færgen i den kommende sejlplan have ændret liggetid i Kragenæs på nogle overfarter, da færgen for fremtiden skal have tid til at ”bunker” / påfylde brændstof, som for fremtiden skal ske i Kragenæs i stedet for på Femø, som ellers har været praksis. Samtidig er der i forbindelse med søfolkenes overenskomst krav om spisepauser på alle 3 færger. Når alt dette er indregnet i fartplanen, skal der lige være mulighed for at tilgodese erhvervene, vedr. kørsel med korn, foder, landbrugsredskaber, middagsselskaber / arrangementer på kroen og meget andet.
Det var en større rokade i år end bl.a. sidste år, og det lykkedes efter at Chris havde lavet et udkast til forhandling, og efter en snak med de forskellige erhverv på Femø. .
Der var derudover et par småting, bl.a. at overfartslederen synes at det ville være godt at sejle lidt langsommere på en morgenafgang, for at spare brændstof. Det fik vi da heldigvis, og med gode argumenter, ret hurtigt forhandlet os væk fra.
.
Men alt dette har intet at gøre med kommunale besparelser på færgerne, men egentlig blot en årlig justering af færgetiderne, som først bliver justeret igen om et år. Og indtil videre er der jo heldigvis ikke nogen indikationer om store besparelser på vores færger. Men hvis der kommer det, er vi jo nødt til at tage det derfra.
.
Vedr. vores bus på Femø ved alle formodentlig godt, at vi i årets løb har arbejdet meget for mere buskørsel på Femø. Og en del af disse møder har jo været sammen med vores Vognmand Ole Andersen, som udregnede flere muligheder for kørsel på Femø. Det er ikke endnu lykkedes at få mere kørsel, og derfor havde vi taget et punkt på vores sidste ø-kontaktmøde.
Dagsordenspunktet var et spørgsmål om hvad vi evt. kunne forvente os af en ”Jungshovedbus” model, med frivillige folk til samkørsel, så vi på denne måde kunne få flere kørsler, på tidspunkter ud over dem som vi har i øjeblikket. Jungshovedbus modellen går ud på at kommunen lejer en bus, som så bliver kørt at frivillige, som en form for samkørsel. Men denne model vil ikke komme til at fungere sammen med vores nuværende kørsel, så derfor har vi bare undersøgt muligheden, og herefter gør vi ikke mere ved det. Men en gang imellem er det vigtigt at få ”vendt et par sten” for at se, hvilke muligheder der er.
.
Plejesagen behøver jeg vel ikke at sige meget om, og det er jo i høj grad Christina Brydegaard fra Fejø, som vi skal takke for dette udfald. Hun har meget stor viden om dette emne i forbindelse med sit professionelle virke / liv. Hun har lavet et flot stykke arbejde, som vil have stor betydning for alle 3 øer i Lolland kommune og flere andre småøer i ø-sammenslutningen, rundt om i landet. For de, som ikke lige er orienteret om dette, går det i korte træk ud på, at Fejø har haft en sag kørende med et krav om hjemmehjælp på øerne efter kl. 13.00, som ellers er blevet frataget os. Denne sag er blevet afgjort til fordel for de øboere, som i fremtiden kan få brug for pleje i eget hjem. Vi har i ø-kontaktudvalget hele tiden været orienteret løbende om forløbet i denne sag.
.
Vores længe ventede havne renovering vil blive sat i gang, så den er afsluttet til næste sejler / turist sæson. Vi har været lidt nervøse for at pengene var brugt på den vandskade, som de har haft i sejler-bygningen, men det er heldigvis ikke tilfældet. Så det er da en glædelig nyhed, efter at renoveringen af havneområdet er blevet udskudt i flere år.
.
Vedr. valg til ø-kontakter inviterer Femø Beboerforening til et orienteringsmøde på Femø Kro, lørdag d. 4. nov. kl. 14.00., samme dag som der er vildtspil på kroen om aftenen. Vi vil på dette møde orientere om valg til ø-kontakter, og præsentere de opstillede kandidater.
De kandidater som vælges til denne funktion, vil automatisk være medlem af bestyrelsen i Femø Beboerforening, da ø-kontakter ikke vælges på generalforsamlingen, men kun er medlem af bestyrelsen i Femø Beboerforening, så længe de er ø-kontakter. Ø-kontaktvalget følger valg til byrådet, og derfor har Chris og jeg siddet i dette udvalg i 4 år, og er kun i bestyrelsen i kraft af at vi for 4 år siden blev valgt til ø-kontakter. Der vil komme opslag på tavler, hjemmeside m.m. om dette orienteringsmøde.
.
Inge-Lise Bisted, Chris Pedersen og undertegnede er kandidater til det kommende ø-kontakt udvalg, som træder til d. 1. januar 2018.
Dette valg til ø-kontakt vil foregå på Femø Kro, d. 21. november, på samme dag som der er valg til kommunalbestyrelsen, regionen og til sidst ældrerådet, som bl.a. Kirsten Gissel stiller op til. Det er alle fastboende på Femø, som har mulighed for at stemme til dette ø-kontakt valg. Selve valghandlingen står Marianne Kyhl Engelhardt og Kaj Larsen for.
Mange hilsener
Jørgen Larsen, Femø Beboerforening