Femø

Print Du er her: Forside » Fra ø til ø

Sammenslutningen af Danske Småøer

Sammenslutningen af Danske Småøer danner rammen om et samarbejde mellem 27 danske småøer.

Sammenslutningen arbejder for:

· at forbedre kontakten mellem øernes befolkning .
· at skabe og udbygge kontakter til private og offentlige institutioner.
· at fremme tilflytningen til øerne for at opretholde en fastboende befolkning.
· at arbejde aktivt for erhvervsfremmende foranstaltninger og drive oplysningsvirksomhed om øernes situation.
· at medvirke til oprettelse af institutioner, der skal arbejde for at fremme udviklingen på medlemsøerne.

Besøg Ø-sammenslutningens hjemmeside og tag på en spændende rundtur til de 26 andre småøer

ESIN er resultatet af et frugtbart samarbejde mellem europæiske ø-sammenslutninger fra Danmark · Estland · Finland · Frankrig · Grækenland · Irland · Italien · Skotland · Sverige og Åland.

BESØG ESINS HJEMMESIDE og tag på rundtur til medlemslandenes ø-sammeslutninger

Sammenslutningen af Danske Småøer udgiver et blad, Ø-posten, der sendes til de fastboende på de 27 småøer, samt til støttemedlemmer.
Bladet udkommer 6 gange om året Ø-posten giver et godt indtryk af, hvad der rører sig i vores organisation og ude på øerne.

DOWNLOAD seneste nummer af Øposten via dette link