Femø

Print Du er her: Forside » Fra ø til ø

Sammenslutningen af Danske Småøer

Sammenslutningen af Danske Småøer danner rammen om et samarbejde mellem 27 danske småøer.

Sammenslutningen arbejder for:

· at forbedre kontakten mellem øernes befolkning .
· at skabe og udbygge kontakter til private og offentlige institutioner.
· at fremme tilflytningen til øerne for at opretholde en fastboende befolkning.
· at arbejde aktivt for erhvervsfremmende foranstaltninger og drive oplysningsvirksomhed om øernes situation.
· at medvirke til oprettelse af institutioner, der skal arbejde for at fremme udviklingen på medlemsøerne.

BESØG SAMMENSLUTNINGENS HJEMMESIDE og tag på en spændende rundtur til de 26 andre småøer

Sammenslutningen af Danske Småøer udgiver et blad, Ø-posten, der sendes til de fastboende på de 27 småøer, samt til støttemedlemmer.
Bladet udkommer 6 gange om året Ø-posten giver et godt indtryk af, hvad der rører sig i vores organisation og ude på øerne.

DOWNLOAD seneste nummer af Øposten via dette link